Školstvo Samospráva
Vzdelanie

Stredná zdravotnícka škola Zvolen

Olympiáda ľudských práv

Výstava v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene pod názvom Srnec lesný

OZNAM

Plánovaný termín preškolenia zdravotníckych asistentov (február 2019) sa z dôvodu nezáujmu odbornej verejnosti presúva na neskôr.

Aktuálny termín bude včas zverejnený.

Mgr. Jozef Vallašek,
riaditeľ školy

 

POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Exkurzia v nemocnici Zelený sen

Prevencia proti fajčeniu

Vzdelávacia aktivita: Obchodovanie s ľuďmi

Vzdelávacia aktivita: Svetový deň ľudských práv

Obrázky Vianoc III. - Od Vianoc do ducha, nespúšťaj sa kožucha...

MIKULÁŠ V NEMOCNICI

Majte svoj cukor pod kontrolou

Vianočné prianie

Odborná exkurzia: „Hospic – Dom Božieho Milosrdenstva v Banskej Bystrici“

Vzdelávacia aktivita: „Populácia lesnej zvery“

Prednáška o problematike psychohygieny

POZVÁNKA NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2018

Kyberšikana - vzdelávacia akcia pre žiakov

„VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI“

Prednáška zameraná na problematiku dopingu

Právna zodpovednosť - právne vedomie

MOST - Mesiac o srdcových témach

Projektové vyučovanie na tému Čo je múzeum?

Stáž s názvom „Ošetrovateľská starostlivosť o starších v Európe“

EXKURZIA V LETECKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBE

Novela zákona zo 16. mája 2018

Zdravotnícky asistent

novela zákona o liekoch zo 16. mája 2018 pomenúva toto povolanie novým názvom

PRAKTICKÁ SESTRA

ERASMUS+ udelil našej škole CHARTU

Oznam riaditeľa školy o preškoľovaní

Riaditeľ Strednej zdravotníckej školy, J. Kozáčeka 4, Zvolen oznamuje, že v súlade s platnou legislatívou a na základe záujmu zamestnávateľov organizuje preškolenie absolventov študijného odboru zdravotnícky asistent, ktorí získali vzdelanie na strednej zdravotníckej škole podľa predpisov platných do 31. augusta 2013. Preškolenie škola zabezpečí v spolupráci so zamestnávateľom. Vyhláška 28/2017 Z.z. Ministerstva zdravotníctva SR účinná od 01. 03. 2017 sa nachádza tu. Záujemca o preškolenie odošle žiadosť s kópiou vysvedčenia o maturitnej skúške zamestnávateľovi (ak preškolenie zabezpečuje zamestnávateľ) alebo na adresu:

Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, 96001 Zvolen.
Presnejšie informácie zverejníme na tomto školskom webe.

                                                                                       

Mgr. Jozef Vallašek,
riaditeľ školy

 

Informácie

1. Prihláška na preškolenie zdravotníckych asistentov v PDF tu.
2. Pokyny k preškoleniu zdravotníckych asistentov v PDF tu.
3. Oznam o IV. termíne preškoľovania

IV. termín preškoľovania zdravotníckych asistentov bude dňa 19. 11. 2018.
Zaradení uchádzači budú včas písomne informovaní.

Kontakt
Stredná zdravotnícka škola 
J. Kozáčeka 4
960 01 Zvolen
tel.:045/5203711
fax: 045/5203746
email: szszv@szszv.eu
Rýchle menu
Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Proxia Academy
Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.