15. ročník súťaže Fullova ruža bol tohto roku v znamení nostalgie - listovaní v starom rodinnom albume.

Organizátorom tejto súťaže je Základná škola Ľudovíta Fullu v Košiciach. Súťaž je zameraná na počítačovú grafiku a jednou z jej dvoch častí je Celoslovenský teleprojekt v počítačovej grafike pre materské školy, základné školy, stredné školy a osemročné gymnáziá z celého Slovenska. Žiaci na zadanú tému „Keď prehovorí starý album“ (skupinový portrét), mali vytvoriť práce na počítači s použitím digitálnej fotografie a grafických editorov. Súťaž prebiehala od 1. 2.  do 31. 3.2018. Vyhodnotenie súťaže prebehlo v máji 2018. Práce hodnotili dve poroty a to odborná porota a detská porota, ktoré udeľujú cenu Fullova ruža (zlatú, striebornú a bronzovú) a čestné uznanie.

SZŠ Zvolen v tejto súťaži reprezentovala žiačka III. B triedy Jana Kružliaková. Do súťaže zaslala tri práce. Za prácu s názvom Umenie hudby získala od odbornej poroty čestné uznanie. Súťažné práce si môžete pozrieť na stránke projektu http://fullovaruza.sk/ v časti Súťažná galéria.

 

Žiačku prihlásil a správu napísal: Ing. Ján Chabada