Dňa 12. – 13. júna 2018 sa konal 13. ročník celoštátnej súťaže v poskytovaní prvej pomoci na SZŠ v Žiline.

Súťaže sa zúčastnili žiaci 2. a 3. ročníka: Janka Kružliaková – III.B, Dušana Kašubová – II.B, Maximilián Beraxa – II.A.

Súťaž prebiehala v areáli SZŠ v Žiline v dopoludňajších hodinách.  Súťaž pozostávala z predvedenia praktických zručností na 6. stanovištiach,  vedomostného testu z prvej pomoci a z testovania manuálnej zručnosti a telesnej zdatnosti. Na každom stanovišti sa nachádzali viacerí ranení, súťažiaci museli riešiť rôzne situácie z bežného života, autonehodu, ale museli si vedieť poradiť aj pri hromadnom postihnutí osôb po teroristickom útoku. Žiaci museli pohotovo zhodnotiť situáciu, privolať RZP, poskytnúť prvú pomoc podľa priorít a vykonať protišokové opatrenia do príchodu odbornej pomoci. Na správnosť postupu dohliadala porota – záchranári z Falck Žilina  a učiteľky Stredných zdravotníckych škôl.

Súťaže sa zúčastnilo 12 družtiev, žiaci našej školy sa umiestnili  na 4. mieste, za čo im srdečne gratulujeme.  

Pedagogický dozor zabezpečila Mgr. Marianna Kurčíková