Správa z II. ročníka medzitriednej anatomickej súťaže

 "POZNÁME SVOJE TELO" 

Dňa 15. 6. 2018 o 11.00 hodine sa v učebni ANF uskutočnila anatomická súťaž medzi  triedami  II. A a II. B 

Súťaž preverila vedomosti žiakov z učiva prvého a druhého ročníka.

Súťažiaci mali možnosť preukázať svoje teoretické vedomosti, pohotovosť, 

ale aj praktické zručnosti v 4. teoretických a jednom kole s praktickou úlohou.

Tím II.A :              Jana Bartošvá, Klára Baranová, Eva Beňová

Tím II.B:               Ester Lucia Kučerová, Nikola Michnová, Ingrid Hajduová

 

Zvíťazil tím II.B triedy s počtom bodov 36. Tím II.A triedy získal 31 bodov.

Súťaž pripravili: Mgr. Miriam Záchenská, PhDr. Anna Kamenická

Fotografiami prispela žiačka II. B triedy Natália Vrbová - ďakujeme.