Školský rok 2020/2021sa na Strednej zdravotníckej škole, J. Kozáčeka 4, Zvolen začína 2. septembra 2020 podľa nasledovného harmonogramu:

 

Trieda

   Čas  

Učebňa

     Triedny učiteľ

I. PSA

  8.00  

uč. č.  9

     PhDr. Medeková

I. PSB

   8.00  

uč. č. 10

     PhDr. Uhrinová

II. PSA

   8.30  

uč. č. 22

     PhDr. Kamenická

II. PSB

   8.30  

uč. č. 25

     Mgr. Mužíková

III. ZA

   9.00  

uč. č. 35

     Mgr. Gondová

IV. ZA

   9.30  

uč. č. 46

     PhDr. D. Hrivnáková

 

Vstup do budovy školy je možný len s rúškom alebo iným prekrytím horných dýchacích ciest.

Zákonným zástupcom žiakov vstup do budovy školy nie je povolený!