Pokyny riaditeľa Strednej zdravotníckej školy, J. Kozáčeka 4, Zvolen upravujúce režim školy v školskom roku 2020/2021 počas pandémie COVID-19 sú dostupné tu.

Príloha č. 1, Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred nástupom do zamestnania (ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2 je dostupná tu.

Príloha č. 2, Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti je dostupná tu.

Príloha č. 3, Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti je dostupná tu.

Príloha č. 4, Usmernenia z oranžovej fázy je dostupná tu.