V sobotu dňa 3. 10. 2020 bude hlavný vchod do budovy školy otvorený od 7:30 do 8:20 hod.

Vstupovať do budovy školy sa bude cez bočný – žiacky vchod.