Riaditeľ Strednej zdravotníckej školy, J. Kozáčeka 4, Zvolen oznamuje, že v súlade s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/17294:1-A1810 z 11.októbra 2020 sa na Strednej zdravotníckej škole, J. Kozáčeka 4, Zvolen mimoriadne prerušuje školské vyučovanie od 12. októbra 2020 do odvolania.

Vyučovanie bude prebiehať distančnou formou.

Mgr. Jozef Vallašek,
riaditeľ školy

 

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/17294:1-A1810 z 11. októbra 2020 je dostupné tu.