Aktuálne informácie univerzít a fakúlt pre končiacich stredoškolákov a nižšie ročníky, ktoré sa týkajú ponuky štúdia na vysokej škole sú dostupné na https://narodnekariernecentrum.sk/casopis-pre-stredoskolakov/.