Výsledky prijímacích skúšok prijímacieho konania do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia odboru 5361 M praktická sestra pre školský rok 2021/22,  1. kolo - 1. termín, ktoré sa konali 3. 5. 2021:

 

Por. čís.

Kód žiaka

Výsledky

1

362

prospel/a

2

317

prospel/a

3

321

prospel/a

4

343

prospel/a

5

363

prospel/a

6

322

prospel/a

7

311

prospel/a

8

342

prospel/a

9

330

prospel/a

10

345

prospel/a

11

315

prospel/a

12

340

prospel/a

13

303

prospel/a

14

334

prospel/a

15

349

prospel/a

16

341

prospel/a

17

344

prospel/a

18

370

prospel/a

19

357

prospel/a

20

308

prospel/a

21

356

prospel/a

22

307

prospel/a

23

333

prospel/a

24

351

prospel/a

25

350

prospel/a

26

326

prospel/a

27

353

prospel/a

28

316

prospel/a

29

309

prospel/a

30

324

prospel/a

31

339

prospel/a

32

312

prospel/a

33

358

prospel/a

34

337

prospel/a

35

328

prospel/a

36

320

prospel/a

37

366

prospel/a

38

302

prospel/a

39

310

prospel/a

40

332

prospel/a

41

314

prospel/a

42

327

prospel/a

43

369

prospel/a

44

323

prospel/a

45

360

prospel/a

46

301

prospel/a

47

304

prospel/a

48

319

prospel/a

49

329

prospel/a

50

336

prospel/a

51

313

neprospel/a

52

305

neprospel/a

53

355

neprospel/a