Výsledky prijímacích skúšok prijímacieho konania do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia odboru 5361 M praktická sestra pre školský rok 2021/22,  1. kolo - 2. termín, ktoré sa konali 10. 5. 2021:

 

Por. čís.

Kód žiaka

Výsledky

1

126

prospel/a

2

134

prospel/a

3

139

prospel/a

4

123

prospel/a

5

159

prospel/a

6

110

prospel/a

7

122

prospel/a

8

124

prospel/a

9

132

prospel/a

10

121

prospel/a

11

137

prospel/a

12

155

prospel/a

13

108

prospel/a

14

104

prospel/a

15

117

prospel/a

16

158

prospel/a

17

106

prospel/a

18

146

prospel/a

19

112

prospel/a

20

115

prospel/a

21

125

prospel/a

22

152

prospel/a

23

107

prospel/a

24

116

prospel/a

25

105

prospel/a

26

120

prospel/a

27

147

prospel/a

28

157

prospel/a

29

113

prospel/a

30

133

prospel/a

31

141

prospel/a

32

143

prospel/a

33

144

prospel/a

34

161

prospel/a

35

101

prospel/a

36

109

prospel/a

37

111

prospel/a

38

148

prospel/a

39

136

prospel/a

40

128

prospel/a

41

135

prospel/a

42

151

prospel/a

43

149

prospel/a

44

130

prospel/a

45

102

prospel/a

46

160

prospel/a

47

142

prospel/a

48

145

prospel/a

49

114

prospel/a

50

150

prospel/a

51

118

prospel/a

52

138

prospel/a

53

140

prospel/a

54

103

prospel/a

55

156

prospel/a

56

129

prospel/a

57

119

neprospel/a

58

127

neprospel/a

59

164

neprospel/a