Dátum: 21. 9. 2016, Zodpovedný: PaedDr. Zuzana Tretiaková

V spolupráci s Krajskou knižnicou Ľ. Štúra vo Zvolene sa 62 žiakov z II. A, II. B a IV. A triedy zúčastnilo autorského čítania a besedy s aforistom, novinárom a publicistom Tomášom Ulejom.

Autorské čítanie otvorili vystúpením žiačka II. A K. Konôpková prednesom Ch. Džibrána z knihy Prorok Umenie hovoriť. Žiačky II. B triedy A. Nemčoková a M. Sedliaková spevom populárnej ( text od Joža Urbana – Voda čo ma drží nad vodou) a ľudovej piesne.

Autor sa predstavil čítaním aforizmov z knihy Ale, Bodaj bi! a pripravovanej tretej knihy.

Žiaci boli oboznámení s tvorbou autora na hodinách slovenského jazyka II. B a IV. A. Aktívne sa zapájali do besedy Uhliarová, Brečková, Hudáková, Gretschová, Chovanová, Beláková, Kordíková, Janšto...(prečo si zvolil drobné žánrové formy, ako sa díva na vulgarizmy v literatúre, ktorý aforizmus sa mu najviac páči, v čom vidí tragédiu Slovenska v súčasnosti, prečo sa v jeho tvorbe objavuje Boh a Biblia, ktorej autor svetovej a slovenskej literatúry je mu blízky)

Podľa vyjadrenia autora žiaci boli mimoriadne pozorní a aktívni. Vládla príjemná atmosféra a beseda bola na veľmi dobrej úrovni.

Akcia sa uskutočnila v rámci projektového podujatia Festival literatúry a kráľov detských čitateľov.

Autor veľmi taktne a nenásilne dal podnety na čítanie krásnej literatúry.

Vyhodnotila: PaedDr. Zuzana Tretiaková

Fotografie nafotila žiačka II. B triedy Eva Krekáňová, ktorej ďakujeme.