Žiačky našej školy Diana Valášková  z III. B triedy a Barbora Cesnaková z II. B triedy

sa zapojili do súťaže  Zelený objektív.

 Organizátorom  akcie sú Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik- Lesnícke a drevárske múzeum, Združenie  lesníčiek a Združenie  zamestnávateľov  lesného  hospodárstva  na Slovensku.
Predmetom súťaže sú fotografie z lesného prostredia s dôrazom na vzťah človeka k lesu, témou mohli byť aktivity ľudí v lese, práca, oddych, lesné živočíchy, rastliny, huby.

Zvolen 6. 12. 2016       Mgr. Danica Gondová

 

Dňa 6.4. 2017 sa žiačky Diana Valášková z III. B a Barbora Cesnaková z II. B zúčastnili

slávnostného otvorenia výstavy Zelený objektív 2016 v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene.

Obe žiačky prispeli do súťaže krásnymi fotografiami na tému LES.

Mgr. Danica Gondová    7. 4. 2017