Blížia sa Vianoce, najkrajšie obdobie roka, kedy sa v ľudských srdciach prebúdza

dobro, láska a súdržnosť.

V tomto magickom čase vianočných tajomstiev žiaci našej školy navštívili klientov

Domova sociálnych služieb na ulici M. R. Štefánika vo Zvolene,  

 

                                       aby im spríjemnili mikulášske popoludnie (6. 12. 2016).      

Mikuláš, anjelik a čertík im rozdali balíčky so sladkosťami a zaželali šťastné a pokojné vianočné sviatky.

Žiačky II. B triedy zmesou ľudových piesní, vinšov a kolied pripomenuli starkým Vianoce ich detstva a mladosti.

Celé popoludnie sa nieslo v znamení blížiacich sa sviatkov radosti a bolo plné spevu a úsmevov.

Mikuláša pre seniorov pomohli pripraviť a realizovať žiaci tried:

II. B   Tímea Kováčiková, Aneta Nemčoková, Michaela Sedliaková, Simona Štefková

III. A   Tímea Adamcová, Andrej Oroszi, Martina Párničanová, Samuel Zahradník

III. B   Filip Očenáš, Bianka Randisová, Diana Valášková. 

Akciu organizačne zabezpečila Mgr. Jana Kopčanová.