Riaditeľstvo SZŠ Zvolen oznamuje:

Dňom 1. 2. 2017 je spustená pre žiakov a rodičov Elektronická žiacka knižka, ktorá je dostupná tu.

Doterajšia žiacka knižka cez PROXIA ACADEMY končí dňa 31. 1. 2017, zostáva jej časť eLearning.

Malý návod na vstup do EŽK v PDF tu. 

Podrobnejšie návody sú priamo po vstupe do EŽK vo forme prezentácie a inštruktážnych videí.

Online pomoc nájdete na weblinku: http://pomoc.skoly.org


                                                                                         Mgr. Jozef Vallašek

                                                                                             riaditeľ školy