Dňa 8. 2. 2017 sa uskutočnil v CVČ Junior v Banskej Bystrici

XIX. ročník krajského kola Olympiády ľudských práv.

Žiačka našej školy Martina Krajčovová z III. B

výborne reprezentovala našu školu a skončila ako úspešná riešiteľka.  

Pedagogický dozor mala a žiačku pripravovala: Mgr. Danica Gondová