Dňa 15. marca 2017 sa žiaci I. A a I. B triedy zúčastnili exkurzie do nemocnice AGEL a.s. Zvolen

na oddelenie centrálnej sterilizácie, chirurgie a geriatrie.

Cieľom akcie bolo oboznámiť žiakov so systémom práce na jednotlivých pracoviskách.

 

Pedagogický dozor a správu vypracovali učiteľky: PhDr. Ľubica Uhrinová, Mgr. Karin Ťavodová