Aj v tomto školskom roku sa študenti SZŠ vo Zvolene zapojili do súťaže

„Biblická olympiáda.“

Školské kolo prebehlo dňa 23. januára 2017 s počtom súťažiacich 5.

V dekanátnom (okresnom) kole, ktoré sa konalo dňa 22. marca 2017, našu školu

reprezentovalo jedno trojčlenné družstvo zložené so žiačok:

Beáta Stankovičová – I. B,

Ester Lucia Kučerová – I. B,

Ingrid Hajduová – I. B.

Umiestnili sa na peknom 3. mieste. Gratulujeme!

Učiteľ zodpovedný za priebeh triednych kôl a školského kola:

                                                                                             Mgr. Vlasta Barnová