Prvá pomoc je niečo, s čím sa môžeme stretnúť kedykoľvek a kdekoľvek. Je dôležité, aby sme my zdravotnícky pracovníci

boli schopní podať prvú pomoc komukoľvek kto ju potrebuje. K tomu je potrebné, aby každý z nás získal v priebehu života

teoretické vedomosti a praktické zručnosti podľa najnovších odporúčaní lekárov z urgentnej medicíny.

Dňa 29. marca 2017 si naši študenti druhého a tretieho ročníka mohli overiť svoje vedomosti a schopnosti

v druhom ročníku súťaže z poskytovania prvej pomoci a zručnosti v obväzovej technike.

Súťaže sa zúčastnilo 24 žiakov.

Umiestnenie súťažiacich v poskytovaní prvej pomoci: 

  1. miesto:  Zuzana Medvecová, Áron Bazsó, Filip Očenáš – žiaci z III.B triedy

  2. miesto: Jana Kružliaková, Lucia Kucbeľová, Eva Krekáňová – žiaci z II.B triedy

  3. miesto: Viktória Bršelová, Viktória Antošová, Andrej Oroszi– žiaci z III.A triedy 

Umiestnenie súťažiacich v obväzovej technike:

  1. miesto: Tímea Kováčiková, Jana Jaďuďová, Romana Danielisová – žiaci z II.B triedy

  2. miesto:  Zuzana Mitterová, Anna Mária Skladanová, Veronika Šprlová - žiaci z III.B triedy

  3. miesto: Andrea Zošiaková, Mária Antalová, Gabriel Ferkó -  žiaci z III.A triedy   

Výhercom srdečne blahoželáme, ďakujeme za odvahu, prácu, ktorú odviedli. Veríme, že sa niečomu novému priučili,

získali nové skúsenosti a poznatky, a posunuli sa o ďalší krok vpred. 

Za kolektív odborných učiteľov  PhDr. Ľ. Uhrinová, Mgr. M. Kurčíková

Fotografie aj videá nasnímali žiaci I. B triedy - Beáta Stankovičová, Matúč Vereš a Timea Bucová, ktorým ďakujeme.