Dňa 7. 4. 2017 sa uskutočnilo krajské kolo SOČ na SPŠ DOPRAVNEJ vo Zvolene.

Zo SZŠ J. Kozáčeka 4 vo Zvolene sa súťaže zúčastnili žiačky III. B triedy,

Martina Krajčovová a Zuzana Psotková,

ktoré na súťaži prezentovali prácu v odbore 06: Zdravotníctvo a farmakológia na tému: Laktóza v potravinách.

Práca bola úspešne prezentovaná a umiestnila sa na III. mieste.

K vynikajúcemu výsledku srdečne blahoželáme.

 

Vo Zvolene dňa 10. 4. 2017                                               Vypracovala Mgr. Miriam Záchenská