Dňa 9. 5. 2017 sa 11 žiakov našej školy zúčastnilo e- testovania na školách.

Školské testovanie sa uskutočnilo v rámci vedomostnej súťaže Mladý digitálny Európan pre žiakov 2. a 3. ročníka.

Školské kolo sa realizovalo prostredníctvom elektronického testovacieho systému e- Test

s tematickým zameraním otázok- história a súčasnosť Európskej únie.

Súťaž organizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania.

Administrátorom testovania bola PaedDr. E. Valentýniová, žiakov pripravila Mgr. Danica Gondová.


Správu napísala: Mgr. Danica Gondová