Dňa 31. 5. 2017 sa žiaci II. A a II. B triedy SZŠ Zvolen zúčastnili exkurzie podľa učebných plánov z fyziky.

Cieľom exkurzie bolo žiakom umožniť priame stretnutie s elektrinou pomocou dynamických exponátov, ukázať im výrobu iskrových výbojov – bleskov s vysokým napätím. Žiaci mali možnosť vyskúšať si experimenty s plazmovou guľou a zažiť osobne Faradayovu klietku, do ktorej boli posielané blesky z Teslovho transformátora. Efektné boli plazivé výboje na sklenenej bariére - Lichtenbergove obrazce a demonštrácia elektromagnetického vyfukovania elektrického oblúka - Jacobov rebrík. Na začiatku exkurzie žiaci videli film o fyzikovi Nikolovi Teslovi, ktorý mal veľa patentovaných vynálezov v oblasti elektrotechniky.  

Okrem STM žiaci spoznali metropolu Východného Slovenska – Košice. Pozreli sme si historické námestie, Dóm sv. Alžbety, vedľa ktorého je múzeum voskových figurín, spievajúcu fontánu a iné historické budovy na námestí.

Exkurzia bola zážitkom pre všetkých zúčastnených. Viacerí  z nich Košice opäť radi navštívia.

 

Vo Zvolene 1. 6. 2017                              Pedagogický dozor a správu vypracovali:                       

                                                                    PaedDr. Elena ValentýniováPaedDr. Ružena Sekerešová