Fullova ruža 2017 Možno aj veci majú dušu

Možno aj veci majú dušu, to bola téma pre 14. ročník súťaže Fullova ruža, ktorú organizovala Základná škola Ľudovíta Fullu v Košiciach.

Táto súťaž, ktorá je zameraná na počítačovú grafiku sa skladá z dvoch častí a to z Mestskej výtvarnej súťaže a Celoslovenského teleprojektu v počítačovej grafike pre materské školy, základné školy, stredné školy a osemročné gymnáziá z celého Slovenska.

Žiaci na zadanú tému Možno aj veci majú dušu – zátišie, mali vytvoriť práce na počítači s použitím technológií ako jednoduchý alebo zložitejší grafický editor, digitálnej fotografie a prostredníctvom elektronickej pošty zaslať svoje práce do súťaže. Súťaž prebiehala od 1. 2.  do 31. 3.2017.

Práce hodnotili dve poroty a to odborná porota a detská porota, ktoré udeľujú cenu Fullova ruža, zlatú, striebornú a bronzovú a čestné uznanie. Vyhodnotenie súťaže prebehlo počas akcie Dni mesta Košice, ktorá sa uskutočnila v máji 2017.

V tomto ročníku do celoslovenskej súťaže bolo zasálaných 581 počítačových grafík z 36 škôl.

SZŠ Zvolen v tejto súťaži reprezentovala žiačka II. B triedy Jana Kružliaková. Do súťaže zaslala tri práce, pričom každá z prác získala ocenenie od odbornej poroty a stala sa tak najúspešnejšou súťažiacou v kategórii D – stredné školy. Zlatú ružu získala za prácu s názvom Retro, Bronzovú ružu za prácu s názvom Sklo a papier a čestné uznanie získala za prácu U starej mamy.

Práce aktuálneho ročníku súťaže sú dostupné na stránke projektu http://fullovaruza.sk/ v časti Súťažná galéria.

 

Žiačku prihlásil a správu napísal:  Ing. Ján Chabada