Správa z II. ročníka medzitriednej anatomickej súťaže

 POZNÁME SVOJE TELO 

Dňa 8. 6. 2017 o 8.00 hodine sa v učebni ANF uskutočnila anatomická súťaž medzi triedami II.A a II.B. 

Súťaž preverila vedomosti žiakov z učiva prvého a druhého ročníka.

Súťažiaci mali možnosť preukázať svoje teoretické vedomosti, pohotovosť, 

ale aj praktické zručnosti v 4. teoretických a jednom kole s praktickou úlohou.

Zvíťazil tím II.A triedy.

Súťaž zorganizovali: PhDr. Anna Kamenická, Mgr. Miriam Záchenská

Fotografie: Ing. Ján Chabada