V dňoch 13. – 14. 6. 2017 sa konala celoštátna súťaž v poskytovaní prvej pomoci na SZŠ v Žiline, kde súťažili víťazné družstvá z regionálnych kôl. Súťaže sa zúčastnili 3 žiačky z našej školy: Izabela Ivaničová – II.A, Petra Kňažková – II.A, Jana Kružliaková – II.B.

Dňa 13.6.2017 začala súťaž slávnostným otvorením o 14.00 hod. V čase od 14.30 do 17.00 hod. prebiehali odborné prednášky s praktickými ukážkami Základných zložiek integrovaného záchranného systému: práca dispečérov na operačnom stredisku, ukážka hasičského záchranného zboru pri vyťahovaní zraneného spopod auta, ukážka psovodov zboru väzenskej a justičnej stráže, ukážka horskej záchrannej služby – záchrana raneného z rokliny a vyhľadávanie nezvestných za pomoci psa. Po skončení ukážok prebehla krátka porada k štatútu súťaže prvej pomoci, ktorú viedol Mgr. M. Sekula.

Dňa 14.6.2017 o 7.40 - vylosovanie poradia súťažiacich družstiev a zadelenie učiteľov na stanoviská. Súťaž začala o 8.00 hod., prebiehala na 7 stanoviskách – školský úraz, športový úraz, náhle stavy, KPR, dopravná nehoda, test, telesná zdatnosť do 13.20 hod. O 14.00 hod. bolo vyhodnotenie súťaže a ocenenie víťazov. Víťazom tohtoročnej celoštátnej súťaže je družstvo zo SZŠ Žilina, na druhom mieste  sa umiestnilo družstvo zo SZŠ Lučenec, na treťom mieste družstvo zo SZŠ Liptovský Mikuláš. Naše družstvo sa umiestnilo na 11. mieste.

 

Pedagogický dozor a správu vypracovali:  PhDr. Ľubica Uhrinová a Mgr. Marianna Kurčíková 

Vo Zvolene, dňa 15.6.2017