Dňa 27. 6. 2017  absolvovali žiaci 2. ročníka exkurziu v Múzeu SNP v Banskej Bystrici.

Výchovno- vzdelávacím cieľom akcie bola efektívna a cielená prevencia prejavov xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie.

Žiaci si prezreli expozície zamerané na problematiku 30- 40. rokov 20. storočia.

Zabezpečila: Mgr. D. Gondová

Fotografiami prispeli žiaci II. B triedy: Miroslava Hudáková a Andrej Janšto, ktorým ďakujeme.