Dňa 20. 9. 2017 bola realizovaná prednáška pre žiakov 1. ročníka v spolupráci s Mestskou políciou vo Zvolene. Koordinátor prevencie kriminality  inšpektor Jozef Michalík poskytol zásadné informácie  v rámci formovania právneho vedomia, upozornil na niektoré problémy mládeže a v závere odpovedal na otázky žiakov.

Zorganizovala: Mgr. Danica Gondová

Fotografie: Kristína Nátonová - žiačka I. triedy, ktorej za fotografie ďakujeme.