V utorok 22. novembra sa v priestoroch Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom

konalo podujatie určené žiakom základných škôl – Stredoškolák.

Organizátorom podujatia je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiari nad Hronom a spoluorganizátor Mestské kultúrne centrum. Na jubilejnom 20. ročníku sa prezentovalo 36 stredných škôl nielen z nášho regiónu, ale napríklad aj z Piešťan či Prievidze.

Cieľom podujatia je ponúknuť žiakom základných škôl prehľad o možnostiach štúdia na stredných školách v regióne, informovať ich o študijných a učebných odboroch otváraných v školskom roku 2017/2018, ale poskytnúť im aj profesijné poradenstvo od odborných zamestnancov Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Našu školu na akcii STREDOŠKOLÁK 2017 prezentovali dňa 22. 11. 2017 žiaci  IV. B triedy:

Zuzana Madvecová, Filip Očenáš a Áron Baszó.

Akciu zorganizoval výchovný poradca Mgr. Milan Kotlárik


Fotografie poskytla žiačka Zuzana Medvecová - ďakujeme.