Dňa 08.12.2017 sa žiaci II.A a II.B zúčastnili prednášky o škodlivých účinkoch nikotínu na organizmus.

Zároveň im bola zmeraná hladina oxidu uhoľnatého v dychu pomocou smokerlizéra.

Na základe nameraných hodnôt bola stanovená percentuálna viazanosť oxidu uhoľnatého v krvi žiakov.

Odozva žiakov na prednášku aj samotné meranie bola veľmi pozitívna.

 

Vo Zvolene, 08.12.2017

Pedagogický dozor: Mgr. Miriam Záchenská, Mgr Karin Ťavodová