Dňa 8. 12. 2017 sa uskutočnil na našej škole Deň otvorených dverí.

Ďakujeme všetkým našim hosťom, ktorí si pozreli odborné učebne a priestory našej školy

... a tiež mali záujem oboznámiť sa so študijnými odbormi, ktoré sa u nás vyučujú.

Zozganizoval výchovný poradca: Mgr. Milan Kotlárik

Zapojení do DOD boli aj pedagogickí pracovníci školy. Hosťí sprevádzali žiaci 3. ročníka.