V období od 1.12 2017 do 10. 12. 2017 sa žiaci 1. a 2. ročníka zapojili do vzdelávacej aktivity

zameranej na Svetový deň ľudských práv.

Súčasťou boli prezentácie venované tejto stále aktuálnej problematike.

Žiaci sa v prácach venovali histórii a súčasnosti ľudských práv.

Zorganizovala: Mgr. Danica Gondová