Dňa 8. 2. 2018 sa konalo krajské kolo

Olympiády ľudských práv v Banskej Bystrici.

Súťaž pozostávala z didaktického testu a vedomostnej súťaže zloženej z 20 téz.

Našu školu v 20. ročníku súťaže reprezentovala Martina Krajčovová, žiačka IV. B triedy.

Nosnou témou jubilejného ročníka bola Aténska škola 21. storočia: demokracia a ľudské práva.

Žiačku na olympiádu pripravovala: Mgr. Danica Gondová