Dňa 13. 3. 2018 sa zúčastnili žiaci 1. ročníka exkurzie

v Úrade priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici.

Súčasťou aktivity bola zaujímavá prezentácia o duševnom vlastníctve - autorských, priemyselných právach

a ich ochrane. Žiaci si tiež osvojili pojmy ako patent, úžitkový vzor, dizajn, ochranná známka

a zúčastnili sa výstavy - vedhračka, na ktorej si vyskúšali jednotlivé exponáty.

Pedagog. dozor zabezpečovali: PaedDr. E. Valentýniová, Mgr. D. Gondová

Zorganizovala: Mgr. Danica Gondová