Pedagogický dozor:  Mgr. M. Kurčíková, Mgr. Ťavodová

Dňa 14. 3. 2018  sa žiaci  III.A  a III.B  triedy zúčastnili odbornej exkurzie v Domove dôchodcov, Sekier Záhonok.

Zariadením nás sprevádzala hlavná sestra zariadenia Mgr. M. Baranová a sociálny pracovníci. Žiaci sa  oboznámili so zariadením, s jednotlivými úsekmi DD, s personálnym a klientským obsadením, s poskytovaním ošetrovateľskej aj opatrovateľskej starostlivosti, a s poskytovaním sociálnych služieb klientom. V úseku RHB nás rehabilitačná sestra oboznámila s vybavením a možnosťami RHB starostlivosti o klientov zariadenia.

Pedagogický dozor a správu vypracovali: Mgr. M. Kurčíková, Mgr. K. Ťavodová