Dňa 20. 3. 2018 absolvovali žiaci 2. ročníka návštevu filmového festivalu pod názvom

Ekotopfilm- Envirofilm

v kongresovom centre Technickej univerzity vo Zvolene .

Poslaním festivalu je vzdelávanie žiakov ale aj širokej verejnosti náučno- populárnou formou prostredníctvom zaujímavých filmov. Filmy sú orientované na ekologickú problematiku a zároveň ponúkajú riešenie k obzvlášť závažným problémom.

 

Zorganizovala a správu napísala: Mgr. Danica Gondová

Pedagog. dozor zabezpečovali: Mgr. M. Záchenská, Mgr. D. Gondová