Dňa 21. 3. 2018 sa tri žiačky 1. ročníka SZŠ:

Michaela Monišová, Zuzana Šlamiarová a Alexandra Záslavová zúčastnili

okresného (dekanského) kola biblickej olympiády.

Reprezentovali našu školu a obsadili pekné 3. miesto. ... gratulujeme!

                                                                                     Zorganizovala: Mgr. Vlasta Barnová