Správa zo súťaže v prvej pomoci – stredoslovenský región SZŠ  Lučenec

Dňa 19. apríla 2018 sa žiaci 3. ročníka Dominika Petáková, Izabela Ivaničová a Janka Kružliaková zúčastnili súťaže v prvej pomoci – stredoslovenský región.

Súťaž prebiehala na SZŠ v Lučenci v dopoludňajších hodinách.  Súťaž pozostávala z predvedenia praktických zručností a  vedomostného testu z prvej pomoci, za ktorý získali body. Prvú pomoc poskytovali na 5 stanovištiach v priestoroch školy a mestskom parku. Na stanovištiach boli rôzne situácie z bežného života, na každom stanovišti boli viacerí ranení. Žiaci museli pohotovo zhodnotiť situáciu, privolať RZP, poskytnúť prvú pomoc podľa priorít a vykonať protišokové opatrenia do príchodu odbornej pomoci. Na správnosť postupu dohliadala porota – záchranári z Falck Lučenec, Veľký Krtíš a učiteľky Stredných zdravotníckych škôl.

Žiaci našej školy sa umiestnili  na 1. mieste, za čo im srdečne gratulujeme. Za úspešnú prezentáciu našej školy im ďakujeme.

Pedagogický dozor zabezpečila PhDr. Ľubica Uhrinová

Správu napísala PhDr. Ľubica Uhrinová